TransactionLink

Otwarta bankowość PSD2
Dowiedz się więcej

O tej integracji

Integracja pozwala na pobranie danych tożsamościowych i historii transakcji z rachunku bankowego klienta. Autoryzacja dostępu następuje po zalogowaniu się danymi do bankowości internetowej.
  • Przekazuje imię, nazwisko, adres i PESEL klienta
  • Najpewniejsze źródło informacji o dochodach klienta, konieczne do wykonania oceny kredytowej
  • Integracja pokrywa ponad 97% kont konsumenckich, firmowych i korporacyjnych w Polsce

Pokrycie geograficzne

Poland

Zasoby

Dokumentacja techniczna
Pokrycie banków usługą

Więcej o tej integracji

Czym jest otwarta bankowość PSD2?

Otwarta bankowość odnosi się do procesu umożliwiającego zewnętrznym dostawcom (tzw. TPP - Third Party Providers) dostęp do informacji bankowych, takich jak transakcje, historia płatności czy dane tożsamościowe, za uprzednią zgodą i na polecenie klienta. Proces ten zachodzi poprzez wykorzystanie interfejsów programowania aplikacji (API).

Istnieje kilka różnych sposobów określania otwartej bankowości. Najpopularniejsze z nich to:

  • Account Information Service (AIS)
  • Dostawca usług informacji o rachunku (AISP)
  • PSD2 API
  • PSD2 (choć jest to jedynie skrócona nazwa unijnego rozporządzenia, które wymusiło na bankach stworzenie API dostępowego i uregulowało je)

Jak działa otwarta bankowość?

Technologia otwartej bankowości opiera się na API (application programming interfaces), które są eksponowane i utrzymywane przez wszystkie banki w całej UE. Każda organizacja posiadająca licencję bankową jest zobowiązana do przestrzegania przepisów PSD2, więc w praktyce, nawet firmy takie jak wise.com czy Klarna powinny oferować API zgodne z PSD2.

PSD2 definiuje TPP (Third Party Providers), którzy są specjalnymi podmiotami mogącymi wykonywać połączenia do bankowych API jako zaufani pośrednicy. TPP są zarejestrowani w organach finansowych (np. KNF w Polsce, FCA w Wielkiej Brytanii) w odpowiednich krajach, lecz mogą również paszportować swój wpis do innych krajów UE w ramach uproszczonej procedury.

TPP wykorzystują zestaw certyfikatów eIDAS przy każdym nawiązaniu połączenia z infrastrukturą bankową, aby zweryfikować się i zapewnić bezpieczne połączenie z bankiem.Klient przechodzi przez proces na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, gdzie wybiera swój bank z listy. Po wyrażeniu zgody, proszony jest o podanie swoich danych bankowych i potwierdzenie ich za pomocą 2 factor authentication (2FA), w zależności od konfiguracji klienta w banku (kod SMS lub powiadomienie z aplikacji mobilnej). Dane są następnie przekazywane do TPP, który je czyści (czasem też w pewien sposób modyfikuje) i wysyła do ostatecznego odbiorcy (tj. firmy, która poprosiła swojego klienta o przejście przez ten proces). TPP nie mogą przechowywać danych o rachunku bankowym do własnych celów, chyba że istnieją jakieś inne ustalenia między stronami.

Otwarta bankowość od Transactionlink

Transactionlink opracował autorski zestaw połączeń API do banków w Polsce. Obecnie oferuje najszersze pokrycie banków w Polsce, jak również najwyższy poziom dostępności usług (SLA) wśród konkurencji. Transactionlink posiada licencję AISP od polskiego regulatora finansowego (KNF) i oferuje usługi otwartej bankowości dla konsumentów, jak również kont firmowych i korporacyjnych.

Mimo, że Transactionlink opracował własne API otwartej bankowości, możliwe jest połączenie tej integracji z każdą inną integracją, która spełni Twoje potrzeby biznesowe.