O tej integracji

Baza SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej) zawiera pełne dane na temat pomocy publicznej otrzymanej przez beneficjenta
  • Baza przekazuje nazwę podmiotu udzielającego pomocy, wartość pomocy i jej formę
  • Baza odświeżana jest do 7 dni po uzyskaniu przez dany podmiot pomocy publicznej, lub po korekcie tej informacji
  • Baza nie zawiera informacji o środkach pomocowych sprzed 2016 roku

Pokrycie geograficzne

Poland

Zasoby

Dokumentacja techniczna

Więcej o tej integracji

Czym jest SUDOP?

Baza SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej) zawiera informacje o środkach pomocowych wdrażanych w Polsce, pomocy udzielonej w ramach tych środków oraz wszelkich formach pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danej osobie lub podmiotowi.

Kto i w jaki sposób aktualizuje bazę SUDOP?

UOKiK prowadzi rejestr SUDOP, w którym można znaleźć informacje o pomocy publicznej, która została udzielona różnym podmiotom. Informacje te pochodzą ze sprawozdań o udzielonej pomocy przygotowywanych przez te podmioty za pośrednictwem aplikacji SHRIMP (zgodnie z art. 32 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r). Odpowiedzialność za kompletność i poprawność danych w rejestrze spoczywa na podmiotach udzielających pomocy, w związku z czym, UOKiK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z błędnego sporządzenia takiej informacji. Podmioty udzielające pomocy mają obowiązek umieścić informacje o udzielonej pomocy w aplikacji SHRIMP w ciągu 7 dni od jej udzielenia, a także skorygować informacje o zmianie wartości pomocy w ciągu 7 dni od wydania odpowiedniej decyzji.

Jakie dane znajdują się w bazie SUDOP?

  • Podstawa prawna, na bazie której udzielono pomocy
  • Nazwa podmiotu udzielającego pomocy
  • NIP podmiotu udzielającego pomocy
  • Wartość pomocy (netto, brutto, PLN i EUR)
  • Forma pomocy
  • Przeznaczenie pomocy