KRS

Sprawozdania Finansowe
Dowiedz się więcej

O tej integracji

Integracja umożliwia pobranie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w KRS.
  • Baza zawiera bilans oraz rachunek zysków i strat w formacie pdf
  • Spółki kapitałowe zobowiązane są sporządzać sprawozdania finansowe na koniec każdego roku rozliczeniowego (wyjątkiem są spółki jawne i partnerskie z przychodem mniejszym niż 2mln euro)
  • Spółki mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego (zwykle termin upływa 31 marca następnego roku)

Pokrycie geograficzne

Poland

Zasoby

Dokumentacja techniczna

Więcej o tej integracji