O tej integracji

Integracja przekazuje dane na temat osób eksponowanych politycznie (PEP = politically exposed person) i osób z nimi powiązanymi (RCA = Relatives and close associates).
  • Źródło przekazuje dane tożsamościowe osoby PEP lub RCA, oraz określa dokładną funkcję lub powiązanie osoby powodującą widnienie na liście PEP lub RCA
  • Weryfikacja tej informacji jest pozycją obowiązkową dla wszystkich instytucji obowiązanych podlegających pod regulacje AML
  • Należy pamiętać, że współpraca z osobą eksponowaną politycznie, lub powiązaną, nie jest zakazana (osoby PEP nie są z definicji osobami sankcjonowanymi), a wymaga dodatkowych oświadczeń i raportowania

Pokrycie geograficzne

Global

Zasoby

Dokumentacja techniczna

Więcej o tej integracji