eDO App (PWPW)

E-tożsamość eDO App
Dowiedz się więcej

O tej integracji

eDO App to aplikacja mobilna rozczytująca warstwę elektroniczną dowodu osobistego lub paszportu
  • Przy weryfikacji tożsamości przekazuje: imię, nazwisko, PESEL, pełne dane dowodu osobistego, imiona rodziców
  • Nie przekazuje adresu zamieszkania użytkownika (jedynie miejsce urodzin)
  • Obecnie, około 35% osób fizycznych w Polsce posiada dokument z wartstwą elektroniczną obsługiwaną przez eDO App

Pokrycie geograficzne

Poland

Zasoby

Dokumentacja techniczna
Pobierz aplikację na urządzenie

Więcej o tej integracji