BIK

Informacja Gospodarcza
Dowiedz się więcej

O tej integracji

Biuro informacji kredytowej to największe źródło informacji na temat zobowiązań konsumentów i przedsiębiorstw w Polsce.
 • BIK jest tzw. “bankowym” źródłem danych, jako, że zawiera informacje przekazywane od banków, firm leasingowych, SKOKów i ponad 70 największych instytucji pożyczkowych w Polsce.
 • Baza zawiera informacje pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty niespłacane, lub spłacane z opóźnieniami)
 • Zobowiązania, przetwarzane w BIK, dotyczą głównie różnego rodzaju kredytów, takich jak: kredyty studenckie, kredyty mieszkaniowe, kredyty na zakup towarów i usług, kredyty odnawialne, karty kredytowe i debetowe, karty detaliczne czy limit debetowy na rachunkach oszczędnościowych.

Pokrycie geograficzne

Poland

Zasoby

Dokumentacja techniczna

Więcej o tej integracji

Jakie dane przekazywane są do BIK?

W BIK można znaleźć informacje na temat następujących rodzajów zadłużeń:

 1. Informacje dotyczące kredytów, pożyczek, kart kredytowych, limitów i debetów i zakupów na raty
 2. Dane na temat aktywnych zobowiązań kredytowych
 3. Dane na temat zamkniętych zobowiązań kredytowych, w których nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 60 dni
 4. Dane na temat zamkniętych zobowiązań kredytowych, na przetwarzanie których wyrażono zgodę

Praktyka rynkowa wykorzystywania BIK w procesach onboardingu.

Baza BIK jest oczywistym wyborem przy projektowaniu procesu onboardingu i oceny ryzyka klienta, w szczególności w przypadku firm pożyczkowych czy BNPL (buy now, pay later). Niestety firmy często decydują się na korzystanie z innych dostawców informacji kredytowej (najczęściej ERiF, CRiF lub KRD) ze względu na koszty jednego raportu z bazy BIK. Nie ulega jednak wątpliwości, że BIK zawiera jedne z najcenniejszych informacji na temat kontrahentów, ze względu na dostęp do informacji bankowych.

Cena raportu zależy od wolumenów i indywidualnych negocjacji z BIK, jednak są to koszty często będące znaczną częścią marży produktu pożyczkowego.

Możliwa jest również orkiestracja połączenia z BIK poprzez Transactionlink i odpytywanie tej bazy tylko w przypadku klientów o wysokim ryzyku lub po uprzednim odpytaniu innych źródeł danych (np. CRiF lub KRD).

Czym różni się baza BIK od bazy BIG InfoMonitor?

Do BIK, dane przekazują firmy pożyczkowe, bankowe firmy leasingowe i faktoringowe, banki oraz SKOK-i. Oprócz dostępu do powyższych, BIG (Biura informacji gospodarczej) zawiera dane dotyczące podmiotów pozyskiwane również z innych sektorów gospodarki, takich jak:

 • dostawcy energii, firmy telekomunikacyjne i operatorzy telewizji kablowej,
 • firmy sektora finansowego,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • sądy
 • konsumenci

Dodatkowo, raporty przygotowywane przez te biura mogą zawierać informacje z baz publicznych, takich jak PESEL, REGON, CEiDG, KRS, a także z Rejestru Należności Publicznoprawnych, Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości oraz innych biur informacji gospodarczej.

Pomimo sugerującej nazwy, BIG IM zawiera informacje na temat zarówno konsumentów jak i działalności gospodarczych.