BIG InfoMonitor

Informacja Gospodarcza
Dowiedz się więcej

O tej integracji

BIG InfoMonitor to rejestr dłużników, w którym znajdują się informacje o osobach i firmach mających zaległości finansowe lub niespłacone zobowiązania.
  • Najczęściej z BIG Info Monitor korzystają instytucje finansowe, takie jak banki czy firmy leasingowe, aby sprawdzić zdolność kredytową potencjalnych klientów lub zminimalizować ryzyko udzielanych pożyczek.
  • BIG Info Monitor może być wykorzystywany również przez przedsiębiorców i osoby prywatne, którzy chcą sprawdzić wiarygodność swoich kontrahentów lub partnerów biznesowych przed podjęciem współpracy.
  • Rejestr zawiera informacje takie jak dane identyfikacyjne, informacje o zadłużeniu, dane kontaktowe, informacje o windykacji i egzekucji komorniczej, informacje o upadłości lub postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz informacje o umowach, np. o kredycie, pożyczce lub leasingu.

Pokrycie geograficzne

Poland

Zasoby

Dokumentacja techniczna

Więcej o tej integracji