AIS Gateway (Data Ninja)

Kategoryzacja Danych
Dowiedz się więcej

O tej integracji

Integracja interpretuje transakcje z rachunku bankowego klienta i agreguje je w kategorie określające profil i sytuację klienta
  • Kategorie danych przedstawiają dane agregowane (etykiety transakcji interpretują każdą transakcję osobno)
  • Agregowane dane są najczęstszym wsadem do kart decyzyjnych (scorecard)
  • Integracja wymaga danych z PSD2 Open Banking do poprawnego działania

Pokrycie geograficzne

Poland

Zasoby

Dokumentacja techniczna

Więcej o tej integracji