Rejestr Upadłości Konsumenckich

Rejestr Publiczny
Book a demo to learn more

About this integration

Rejestr upadłości konsumenckich to oficjalny rejestr prowadzony przez sądy rejestrowe, w którym znajdują się informacje o osobach fizycznych, które złożyły wniosek o upadłość konsumencką oraz o tych, którym upadłość konsumencka została ogłoszona.
  • Rejestr zawiera informacje dotyczące osoby fizycznej, takie jak jej dane osobowe, numer akt sprawy, datę ogłoszenia upadłości konsumenckiej, informacje o postępowaniu egzekucyjnym oraz dane o majątku, który podlega zaspokojeniu wierzycieli.
  • Dane na temat upadłości osób publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG)

Geographies covered

Poland

More resources

See our documentation

More about this integration