Rejestr Upadłości Firm

Rejestr Firm
Book a demo to learn more

About this integration

Rejestr upadłości firm to zestawienie informacji o firmach, które ogłosiły upadłość, prowadzone przez sądy rejestrowe.
  • W rejestrze upadłości firm można znaleźć dane takie jak nazwa upadłej firmy, numer akt sprawy o upadłość, data ogłoszenia upadłości, informacje o postępowaniu egzekucyjnym oraz dane o majątku, który podlega zaspokojeniu wierzycieli.
  • Rejestr upadłości firm wykorzystują m.in. instytucje finansowe, wierzyciele i firmy które planują nawiązać współpracę z przedsiębiorstwem lub przejąć jego aktywa.
  • Informacje o upadłościach firm są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Geographies covered

Poland

More resources

See our documentation

More about this integration