Krajowy Rejestr Zadłużonych

Rejestr Publiczny
Book a demo to learn more

About this integration

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) gromadzi informacje o zadłużeniu konsumentów. W rejestrze tym znajdują się informacje o zaległościach wynikających z umów kredytowych, pożyczek, zakupów ratalnych i innych zobowiązań.
  • Dane do rejestru pozyskiwane są od różnych instytucji finansowych, takich jak banki, firmy pożyczkowe, dostawcy energii i operatorzy telekomunikacyjni.
  • W KRZ znajdują się informacje dotyczące zaległych płatności, takie jak pożyczki, kredyty, rachunki za media i usługi telekomunikacyjne, zobowiązania alimentacyjne czy zaległe mandaty.
  • Krajowy Rejestr Zadłużonych prowadzi Polska Izba Finansowa, a jego obsługa i administrowanie są powierzone Biuru Informacji Kredytowej S.A.

Geographies covered

Poland

More resources

See our documentation

More about this integration